Inici

Articles

AULES I ESPAIS:

 • Aules tutoria per a cada grup classe.
 • Aules específiques: tallers de tecnologia, cuina, laboratoris, gimnàs, aula de música, visual i plàstica, idiomes i informàtica.
 • Espais d'ús comú: biblioteca, patis de primer i segon cicle.

 • IMGP5851
 • IMGP5853
 • IMGP5854
 • IMGP5855
 • IMGP5856
 • IMGP5857
 • IMGP5858
 • IMGP5859
 • IMGP5860
 • IMGP5861
 • IMGP5863
 • IMGP5864
 • IMGP5867
 • IMGP5868
 • IMGP5869
 • IMGP5871

PROFESSIONALS NO DOCENTS:

 • Tècnica d'Integració Social
 • Educador Social
 • Infermera del Programa Salut i Escola
 • Psicopedagog de l'EAP

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

 • Aula d'Acollida (per a l'alumnat nouvingut)
 • Aula Oberta (per a l'alumnat amb dificultats de seguiment del currículum)

LA TUTORIA A L'ESO:
Per a una millor tutorització de l'alumnat, cada alumne/a disposarà de:

  • Tutor/a de grup: Responsable del Pla d'Acció Tutorial del grup classe.
  • Tutor/a individual: Encarregat del seguiment individualitzat d'un nombre petit d'alumnes (faltes d'assistència i disciplina, orientació acadèmica, relació personal amb les famílies...)

La comunicació família - Institut és bàsica per fer un bon seguiment de l'alumne/a. Per aquest motiu, a més de la reunió general d'inici de curs entre els pares i els tutors de grup, al llarg del curs es realitzen diverses entrevistes personals amb el tutor individual.

Institut Ribot i Serra
C/ Conxa Espina, 33
08204 Sabadell
Telf: 93 712 13 22 - Fax: 93 711 34 57
iesribotiserra@xtec.cat