ACTIVITATS CURS 2013-14

Planta de Residus

El passat 28 de febrer els alumnes de 3rB i 3rC van fer una sortida a la planta de Residus del Vallès Occidental a Terrassa.


 

Planta de residus

Els alumnes i les alumnes van poder veure què es fa amb els residus orgànics que solem llençar a les escombreries. A partir d'aquests residus es produeix fem (abono) i també gas metà.

El Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental compta amb una planta de tractament de la fracció RESTA, és a dir, els residus barrejats que encara contenen materials recuperables. El tractament de la fracció RESTA és característic del model català de gestió de residus municipals i té per objectiu recuperar el màxim de materials aprofitables abans que els residus vagin a dipòsit. D’aquesta manera, s’obtenen materials que tornen al cicle productiu, amb l’estalvi consegüent de recursos i energia que això suposa.

Els residus que arribin al CTRV se sotmeten a un tractament mecànic i biològic per recuperar els materials aprofitables (paper, metalls, plàstics, vidre, etc.) i estabilitzar la matèria orgànica que puguin contenir aquests residus. S’estima que aquest procés de tractament pot reduir fins al 50% els residus que s’han de dur a dipòsit, cosa que en garanteix la màxima valorització i reciclatge.

El rebuig resultant del procés de tractament s’embalarà en bales retractilades amb un percentatge de biodegradabilitat molt petit.

Primer van visitar la planta i després van fer un taller de com produir gas a partir d'aquests residus.

Aquí teniu totes les fotos.

 Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://irisn.ribotiserra.cat/images/stories/SIGE/
2013-14/PlantaResidus

Institut Ribot i Serra
C/ Conxa Espina, 33
08204 Sabadell
Telf: 93 712 13 22 - Fax: 93 711 34 57
iesribotiserra@xtec.cat