ONCE Barcelona

L’alumnat de primer de TIS del nostre Institut van visitar el mes de febrer les instal·lacions de l'ONCE a Barcelona, dins el mòdul de formació professional MP07 Suport a la Intervenció Educativa


La missió principal de l'ONCE consisteix en la facilitació i el suport, a través dels serveis socials especialitzats, de l'autonomia personal i la plena integració educativa, social i laboral de les persones amb ceguesa i deficiència visual. La sortida de l’alumnat serveix per comprovar de primera mà les bones pràctiques de les empreses i associacions capdavanteres relacionades amb la Integració Social.

20170203 ONCE Barcelona

Institut Ribot i Serra
C/ Conxa Espina, 33
08204 Sabadell
Telf: 93 712 13 22 - Fax: 93 711 34 57
iesribotiserra@xtec.cat